felvehető kurzusok kihagyása

Felvehető kurzusok

60 órás akkreditált távoktatásos jellegű pedagógus-továbbképzés
Engedélyszám: 43/8/2014

A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok:

  • ismereteket szerezzenek a zsidó kultúra és vallás alapjairól, valamint a magyarországi zsidóság történetéről a kezdetektől napjainkig;
  • megismerjék a magyarországi zsidóság történetét és kultúráját átfogóan történeti források segítségével;
  • ismereteket szerezzenek a magyarországi „zsidókérdés” kialakulásáról és a politikai antiszemitizmus történetéről európai kontextusba helyezve;
  • megismerjék a zsidó létformák sokféleségével egy olyan kataklizma után, mint a soá.
  • ismereteket szerezzenek a zsidóság és a kereszténység kapcsolatáról az ókortól napjainkig.

Lehetőséget nyújtani a résztvevőknek a tágabb vallási, kulturális és történelmi kontextus megismerésére, a magyarországi zsidó kultúra hagyományainak, forrásainak, komplexitásának elemzésére, 

További cél áttekinteni az együttélés viszonyrendszerét a török hódoltság idejétől napjainkig kiemelten az asszimiláció problémakörének tárgyalásával, illetve a második világháború utáni együttélés problémagócainak ismertetésével.

    

60 órás akkreditált távoktatásos jellegű pedagógus-továbbképzés
Engedélyszám: 43/7/2014

A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok:

  • betekintést kapjanak a zsidó kultúra és vallás világába;
  • megismerjék a tágabb vallási, kulturális és történelmi kontextust;
  • ismereteket szerezzenek a magyar-zsidó irodalom létformáiról, az azokkal kapcsolatos diskurzusokról;
  • tapasztalatot szerezzenek a film mint műfaj és a holokauszt ábrázolások kapcsolatáról;
  • bepillantást nyerjenek a zsidó zene évezredekre visszamenő történetébe és kultúrájába.

Lehetőséget nyújtani a résztvevőknek, hogy áttekinthessék a „zsidó színház” történetét a purimspieltől a legendás „vilnai trupp” jiddis nyelvű előadásáig, reflektálva a nyelvi és irodalomtörténeti valamint zsidó kultúrtörténeti kontextusra is.

További cél áttekinteni a zsinagógaépítészet történelmi hátterét és filozófiai kérdéseit magyar történelmi kontextusba helyezve.